ketika gelap bersanding purnama. begitu indah terpancar dari purnama.

gelap dengan setianya menjadi latar. mengangkat purnama menjadi primadona malam.

ketika gelap malam hilang, indahnya purnama pun musnah.

hebatnya gelap. indahnya purnama.